Politica Confidentialitate

Avand in vedere Prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25.05.2018, Politica de confidentialitatea este completata cu urmatoarele documente:
• Termenii si conditiile de utilizare (completat cu Art 4.8 in conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP))
• Politica privind Protectia datelor cu caracter personal
• Politica de utilizare a cookie-urilor.

Politica de confidentialitate in vigoare pana la data de 25.05.2018, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 poate fi regasita mai jos:
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC EDMOND DANTES INTERNATIONAL SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate,
datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt:
furnizarea de bunuri si servicii; reclama, marketing si publicitate, servicii pe internet.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru furnizarea de bunuri si servicii; reclama, marketing si publicitate, servicii pe internet. Refuzul dvs. determină imposibiliatea utilizarii serviciului pus la dispozite pe pe site-ul mvcigars.com.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
furnizorilor nostri de servicii si autoritatilor de pe teritoriul Romaniei, daca in virtutea legii, este cazul.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la firma SC EDMOND DANTES INTERNATIONAL SRL cu sediul in Oradea, Strada Republicii numarul 3-5. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.